Profil firmy

 • predaj počítačov a príslušenstva
 • poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
 • automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
 • tvorba a návrh počítačových sietí
 • tvorba internetových prezentácií
 • tvorba www stránok
 • databanky
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
 • údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
 • oprava elektrospotrebičov
 • maloobchodná činnosť s potravinami, ovocím a zeleninou, s tabakovými výrobkami, kozmetickými výrobkami, textilom, s prístrojmi pre domácnosť