Kontakt

BEZPA CONSULT s. r. o

023 12 Svrčinovec 121

IČO: 44419881

Tel: +421 903 894 473

Tel: +421 907 966 505

bezpaconsult@bezpaconsult.sk

Úvodná stránka

    Naša spoločnosť Bezpa Consult s.r.o ako preventívno - poradenska spoločnosť sa zaobera uceleným systémom riadenia BOZP a PO. Od riadiacich pracovníkov až po špecialistov v danom odbore sa snažíme perfektne zabezpečiť Bezpečnosť na Vašom pracovisku v spojení s požiarnou prevenciou. Naše celé usilie sa zameriava na túto oblasť, tým sme odlišný od našej konkurencie ktorá ponuka všetko a nič a častokrát v komplexných službách ktoré ponuka sa snaží ohúriť a zabúda na to dôležité, detaily.


Ako doplnkové služby  ktoré nadvezuju na Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  ponúkame predaj ochranných pracovných prostriedkov, hygienických a dezinfekčných prostriedkov , distribúciu minerálnych vôd pre pitný režim, Ako jedná z mála spoločnosti na Slovenskom trhu v oblasti preventívno poradenskej činnosti vlastníme štatút chránenej dielňe, takže peniaze ktoré snami ušetríte možete investovať do bezpečnosti a požiarnej prevencie.

  • Výchova a vzdelávanie: BOZP a PO, psychológia, informatika
  • Autorizovaný bezpečnostný technik
  • Technik požiarnej ochrany
  • Predaj ochranných pracovných pomôcok
  • Distibúcia mineránych vôd pre pitný režim
  • Spracovanie jednoduchého účtovníctva s DPH
  • Príprava vozidiel na STK, vykonanie STK, prepisy MDP