Kontakt

BEZPA CONSULT s. r. o

023 12 Svrčinovec 121

IČO: 44419881

Tel: +421 903 894 473

Tel: +421 907 966 505

bezpaconsult@bezpaconsult.sk

Služby

Ako jedna z mála spoločností v Slovenskej republike ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, t.j. preventívne a ochranné služby, ktoré sú zložené z bezpečnostnotechnickej služby, pracovnej zdravotnej služby a služieb v oblasti ochrany pred požiarmi.

Súčasťou balíka našich služieb, ktoré ponúkame formou outsourcingu - dodávateľským spôsobom sú: